Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 januari is aftredend secretaris Brigitte Moonen opgevolgd door Ralph Krutzen.

Voor aftredend penningmeester Thei Pieters is nog geen opvolger gevonden, zijn taken worden voorlopig overgenomen door voorzitter Theo Nelissen.
Mochten er leden interesse hebben op het penningmeesterschap op zich te nemen, dan kan hij of zij zich melden bij één van de bestuursleden.


Parkadres

  Kerkveldweg 3
      6343 RJ  Klimmen
      (Géén postadres)
  (045) 405 15 98

Postadres

  Leon Biessenstraat 2
      6418 TL  Heerlen
  info@tvklimmen.nl