De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 31 januari om 19.30 uur in de kantine van TV Klimmen.

Leden van TV Klimmen hebben voor deze vergadering via de mail een uitnodiging ontvangen.
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING TV KLIMMEN

Datum: vrijdag 31 januari 2020

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: clubhuis TV Klimmen

AGENDA

1. Opening vergadering door de voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 januari 2019.

4. Bestuur:

    Voorzitter:
    Theo Nelissen, is aftredend en herkiesbaar

    Voorzitter Technische Commissie, Jeugd Commissie en Commissie Recreatief:
    Marjon Geurten, is tussentijds afgetreden in augustus 2019

    Secretariaat:
    Brigitte Moonen, aftredend in 2020 en niet herkiesbaar

    Voorzitter Kantinecommissie:
    Debbie van Geijn, aftredend in 2020 en herkiesbaar

    Penningmeester:
    Thei Pieters, aftredend in 2020 en niet herkiesbaar

5. Verslag kascontrolecommissie jaargang 2019.

6. Financieel verslag 2019 / begroting 2020.

7. Commissie aangelegenheden.

8. Stand van zaken Open Club Klimmen

9. Rondvraag.

10. Sluiting met aansluitend een consumptie voor rekening van het bestuur.

Indien leden van tevoren het financieel verslag willen bekijken, dit ligt vanaf 19.00 uur die avond ter inzage klaar en kan ook - op verzoek - enkele dagen voor de ALV worden toegezonden.

Indien leden zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie of een agendapunt willen laten opnemen voor de vergadering, dan dienen zij zich minimaal 5 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk of mondeling bij één van de bestuursleden te melden.

Email:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parkadres

  Kerkveldweg 3
      6343 RJ  Klimmen
      (Géén postadres)
  (045) 405 15 98

Postadres

  Leon Biessenstraat 2
      6418 TL  Heerlen
  info@tvklimmen.nl