De penningmeester heeft aangegeven dat de contributiebedragen van 2021 t.o.v. 2020 met 2% (jaarlijkse indexering) worden verhoogd.
De bedragen zijn als volgt vastgesteld: 

Senioren (op 1 januari 17 jaar en ouder)  124,00  
       
Junioren 15 t/m 16 jaar (peildatum 1 januari)   76,50  
       
Junioren 10 t/m 14 jaar (peildatum 1 januari)   65,00  
       
Junioren t/m 9 jaar (peildatum 1 januari)   53,00  
       
Gezinslidmaatschap (maximaal)  329,00  
       
Competitielidmaatschap   57,00  
(geen lid bij andere tennisverenigng)      
       
Overkoepelend lidmaatschap   26,50  
(hoofdlid bij andere tennisvereniging)      
       
Ondersteunend lidmaatschap   26,50  
(geen tennisactiviteiten)      

 

Ledenadministratie

  Bob Merx
  ledenadministratie@tvklimmen.nl
  (043) 850 28 28
   (06) 168 167 93

Bankrekening

   IBAN NL70RABO0125909063
   BIC    RABONL2U