Wedstrijdbepalingen

 1. Deelname voor leden KNLTB en voor buitenlandse spelers aangesloten bij F.I.L.T., die op 31-12-2019 de leeftijd van 30 of 50 jaar hebben bereikt. Buitenlandse spelers moeten via de wedstrijdleider een lidnummer in Amersfoort aanvragen.
 2. Toernooi: week 24 (maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni).
  Op maandag 10 juni, 2e Pinksterdag, wordt er gespeeld van 9.30 tot 20.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag dient men vanaf 17.30 uur beschikbaar te zijn.
  Op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni wordt er gespeeld vanaf 9.30 uur.
  U bent niet verplicht na 23.00 uur nog met een wedstrijd te beginnen. Wedstrijden kunnen ook bij kunstlicht worden gespeeld.
  Bij grote deelname kan verzocht worden op zaterdag 8 juni te spelen.
  Wanneer een speler bij de inschrijving heeft opgegeven zaterdag 8 juni beschikbaar te zijn, is hij/zij gehouden op deze dag te spelen, indien de wedstrijdleiding hem/haar daartoe oproept, tenzij de speler nog moet spelen op een ander door de KNLTB  goedgekeurd toernooi of in de competitie.
 3. Inschrijving sluit zaterdag 1 juni om 24.00 uur. Een deelnemer aan het toernooi mag maximaal voor 2 categorieën inschrijven.
 4. De loting vindt plaats op zondag 2 juni.
  De rating van de deelneemsters/deelnemers wordt opgehaald op zondag 2 juni om 9.00 uur.
 5. Bij overinschrijving geldt de datum van inschrijving. Bij overinschrijving van een categorie kan een koppel worden doorgeschoven, na onderling overleg, naar een hogere categorie.
 6. Bij minder dan 4 ingeschreven koppels kan een categorie vervallen of worden samengevoegd. Een categorie bestaat uit maximaal 16 koppels.
 7. Er wordt gespeeld volgens poulesysteem. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar een afvalsysteem. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Bij de stand 6-6 wordt in elke set de tie-break toegepast. De reglementen van de KNLTB zijn van toepassing, zo ook het DSS (Dynamisch Speelsterkte Systeem).
 8. Er dient gespeeld te worden in gepaste tenniskleding.
 9. Iedere deelnemer meldt zich aan en af bij de toernooileiding en is een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Het niet voldoen hieraan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 10. Het inschrijfgeld bedraagt voor elk dubbelspel € 10,00 per persoon, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.
 11. Inschrijving kan via internet www.tvklimmen.nl of www.toernooi.nl. De wedstrijdbepalingen zijn geplaatst op beide websites.
 12. Iedere deelnemer en deelneemster ontvangt tijdig een oproep voor het spelen van zijn eerste wedstrijd. Mocht u op woensdag 5 juni nog geen bericht hebben ontvangen over het tijdstip en dag van uw eerste wedstrijd, gelieve dan uitsluitend op donderdag 6 juni tussen 20.00 en 21.00 uur contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat: tel. 043-8502828 of 06-51676752.
 13. Er wordt gespeeld op 6 gravelbanen met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
 14. In geval van force majeur mag de wedstrijdcommissie beslissen om partijen te spelen om 2 gewonnen sets met als derde set een supertie-break of uit te wijken naar een ander park of tennishal. Derhalve wordt van de deelnemers verwacht tijdens het toernooi over binnenschoenen te beschikken.
 15. Deelnemers, die in 2 categorieën spelen, mogen slechts 1 dag per koppel verhinderd zijn. Deelnemers in 1 categorie mogen maximaal 2 verhinderingen per koppel hebben. Deelnemers dienen de hele week en ook het finaleweekend beschikbaar te zijn, bij te veel verhinderingen kan deelname geweigerd worden.
 16. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 17. Er wordt gespeeld volgens het wedstrijd- en toernooireglement 2019. Het strafpuntensysteem SPS zal indien nodig worden toegepast.
 18. Bij overinschrijving geldt de datum van inschrijving. Bij overinschrijving van een categorie kan een koppel worden doorgeschoven, na onderling overleg, naar een hogere categorie.
 19. AVG:
  Alle bij de inschrijving verstrekte en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi. De wedstrijdresultaten zullen, na de finales, worden verstrekt aan de KNLTB (inclusief Bondsgedelegeerde) voorverwerking.
  Tijdens het toernooi worden er op het terrein foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor de promotie van het toernooi. Door in te schrijven voor het toernooi verklaart u zich hiermee bekend te zijn.
 20. Aansprakelijkheid:
  De wedstrijdleiding aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor eventuele, tijdens het toernooi, opgelopen schade c.q. letsel.

 

 

Toernooicommissie

  Marjon Geurten
  (043) 850 28 28
  balkonvanlimburg@tvklimmen.nl

 

  Maddy Hanssen
  Henna Dompi
  Inge Mennens
  Jos Pardavi

Toernooi.nl

Thema 2019

ALLE BALLEN VERZAMELEN!